Farma fotowoltaiczna

Koszenie terenów przy farmach fotowoltaicznych i turbinach wiatrowych

Dysponujemy odpowiednim zapleczem technicznym, aby podjąć się koszenia terenów przy farmach fotowoltaicznych oraz turbinach wiatrowych. Przy wykonywaniu prac na tych terenach stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo oraz ochronę mienia. Nasz sprzęt jest przystosowany do realizacji prac na tych terenach. Posiada liczne osłony oraz fartuchy tak, aby uniemożliwić uszkodzenie paneli fotowoltaicznej lub elementów turbiny wiatrowej. Trawa zostaje skoszona na odpowiednią wysokość oraz całkowicie rozdrobniona. Nasi pracownicy posiadają liczne szkolenia oraz uprawnienia do wykonywania pracy na tych obiektach. Nasza wydajność jest w pełni zadowalająca, w ciągu jednego dnia jesteśmy w stanie wykonać pracę na kilku hektarach.